Profil

Patentová a známková kancelária SIGNUM poskytuje svojim klientom komplexné služby v oblasti priemyselno-právnej ochrany od roku 1998. Kancelária SIGNUM sa špecializuje najmä na oblasť ochranných známok.

Ing. Štefan Cicholes
patentový zástupca / európsky zástupca
pre ochranné známky a dizajny

signum3@gmail.com